CEFR: angielski poziomy znajomości języka obcego

angielski poziomy

Rozumienie poziomów biegłości językowej jest kluczem do efektywnej nauki oraz oceny postępów w nauce języka obcego. System CEFR, czyli Wspólny Europejski Ramowy System Oceny Umiejętności Językowych, stanowi międzynarodowy standard do opisu i oceny kompetencji językowych. Dzięki niemu uczący się, nauczyciele oraz pracodawcy mogą łatwo i jednoznacznie określić, na jakim etapie znajduje się osoba ucząca się języka angielskiego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej poszczególnym angielski poziomy według systemu CEFR, by lepiej zrozumieć, co oznaczają i jak są używane w praktyce.

Geneza systemu CEFR – angielski poziomy

System CEFR został stworzony na przełomie lat 80. i 90. XX wieku przez Radę Europy jako część projektu mającego na celu promocję przejrzystości i spójności w nauczaniu języków obcych w Europie. Powstanie tego systemu było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na jednolite kryteria oceny umiejętności językowych, które byłyby akceptowane i rozumiane w całej Europie. Wcześniejsze metody oceny często różniły się w zależności od kraju czy instytucji, co sprawiało, że porównywanie umiejętności językowych było skomplikowane.

Kluczowym celem systemu CEFR było stworzenie ramy, która pozwoliłaby na ocenę biegłości językowej w sposób zharmonizowany, umożliwiając tym samym lepszą współpracę między krajami i instytucjami edukacyjnymi. Rada Europy chciała, aby nauka języków stała się bardziej dostępna i skuteczna, a także aby promować wielojęzyczność i różnorodność kulturową. Dzięki temu systemowi, uczący się, nauczyciele i pracodawcy mają teraz jasne wytyczne dotyczące tego, czego można się spodziewać na poszczególnych poziomach biegłości językowej.

Poziom angielskiego w skali CEFR

Poziomy znajomości języka angielskiego wyraża się w 6 stopniach: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Oto krótka charakterystyka każdego z nich.

Poziom angielskiego A1 (Początkujący)

Osoby na poziomie A1 mają podstawowe umiejętności komunikacyjne w zakresie codziennych sytuacji, które nie wymagają rozbudowanej wymiany informacji. Są w stanie przedstawić się, zadawać i odpowiadać na proste pytania dotyczące miejsca zamieszkania, ludzi, które znają, czy przedmiotów, które posiadają. Mogą także komunikować się w sposób prosty, jeśli rozmówca mówi wolno i wyraźnie.

Poziom angielskiego A2 (Podstawowy)

Osoby na tym poziomie mają pewne umiejętności komunikacyjne w zakresie rutynowych sytuacji, które dotyczą bezpośrednio wymiany informacji na tematy znane i codzienne. Mogą opisać w sposób prosty swoje pochodzenie, otoczenie oraz komunikować się w prostych i rutynowych zadaniach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji.

Poziom angielskiego B1 (Średnio zaawansowany)

Uczący się na poziomie B1 potrafią radzić sobie w większości sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży do kraju anglojęzycznego. Są w stanie tworzyć proste teksty na tematy znane lub interesujące, a także opisać doświadczenia, wydarzenia, marzenia czy ambicje. Mogą przedstawić swoje zdanie, argumenty oraz plany.

Poziom angielskiego B2 (Zaawansowany)

Na poziomie B2 osoby potrafią komunikować się z rodzimymi użytkownikami języka angielskiego z pewnym komfortem. Są w stanie tworzyć jasne i szczegółowe teksty na różne tematy oraz dyskutować na temat zalet i wad różnych koncepcji. Ten poziom biegłości pozwala na swobodne uczestniczenie w rozmowach na różnorodne tematy.

Poziom angielskiego C1 (Bardzo zaawansowany)

Uczący się na poziomie C1 mają umiejętności, które pozwalają im rozumieć skomplikowane teksty, zarówno te o charakterze literackim, jak i specjalistycznym. Potrafią wyrażać się płynnie i spontanicznie, co sprawia, że komunikacja z rodzimymi użytkownikami języka odbywa się bez większego wysiłku dla obu stron.

Poziom znajomości angielskiego C2 (Mistrzowski)

Na najwyższym poziomie, C2, uczący się prawie doskonale włada językiem angielskim. Potrafi rozumieć niemal wszystko, co słyszy czy czyta. Może także tworzyć skomplikowane teksty, podsumowywać informacje z różnych źródeł oraz wyrażać się spontanicznie, bardzo płynnie i dokładnie, różnicując drobne niuanse znaczeniowe w skomplikowanych sytuacjach.

Poziom znajomości języka angielskiego – znaczenie w edukacji

W środowisku edukacyjnym, od szkół podstawowych po uniwersytety, poziomy CEFR są często używane do określania celów nauczania oraz oceny postępów uczniów. Uczelnie wyższe, oferujące programy międzynarodowe, mogą wymagać od kandydatów określonej biegłości w języku angielskim, zazwyczaj na poziomie B2 lub wyższym. System CEFR ułatwia również nauczycielom planowanie lekcji i dostosowywanie materiałów do konkretnych potrzeb uczniów. Dzięki jasno określonym celom i kryteriom oceny, uczący się języka angielskiego mają lepsze pojęcie o tym, co już osiągnęli, a co jeszcze powinni poprawić.

Znajomość języka angielskiego a rynek pracy

W dzisiejszym świecie, biegłość w języku angielskim staje się coraz bardziej ceniona przez pracodawców w różnych branżach. Poziomy CEFR są używane przez firmy do określania wymagań językowych dla różnych stanowisk, a także podczas procesu rekrutacji, by ocenić kompetencje językowe kandydatów. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego konkretny poziom biegłości językowej, zgodny z systemem CEFR, może znacząco zwiększyć szanse kandydata na zdobycie wymarzonej pracy lub awansu.

Korzyści z posiadania certyfikatu potwierdzającego poziom angielskiego

Posiadanie oficjalnego certyfikatu potwierdzającego biegłość w języku angielskim otwiera przed osobą wiele drzwi, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i zawodowej. Taki dokument jest nie tylko dowodem na osiągnięcie konkretnego poziomu biegłości językowej, ale też buduje zaufanie wśród pracodawców, uczelni i różnych instytucji, że jej umiejętności zostały przetestowane i zweryfikowane przez uznane organizacje. W erze globalizacji i mobilności międzynarodowej, certyfikat z języka angielskiego staje się nieocenionym atutem, ułatwiającym studia za granicą, zdobywanie wymarzonej pracy czy prowadzenie międzynarodowych relacji biznesowych.